Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Právo a děti v kyberprostoru

Autor: JH | Datum: 31. 5. 2018

Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu pořádal dne 15. května odbornou konferenci na téma „Právo a děti v kyberprostoru“. Letošní ročník se věnoval především dopadům GDPR na děti a jejich využívání internetu a sociálních sítí. Odborníci z Národního centra bezpečnějšího internetu, sdružení NIC.cz a České rady dětí a mládeže mimo jiné společně odmítli návrh Vlády ČR k navyšování věkové hranice pro přístup na online služby s povolením rodičů na 15 let, což Vláda ČR navrhla koncem března 2018 v rámci přípravy nového zákona na ochranu osobních údajů, právě v souvislosti s aplikací GDPR do českého právního pořádku. Tisková zpráva z konference je k dispozici: http://konference.ncbi.cz/attachments/article/25/Konference%20s%20NCBI%20k%20GDPR_TZ.pdf

Klíčová slova: právo, děti, kyberprostor, bezpečnost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez