Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Čeští a slovenští experti si v Bratislavě vyměnili poznatky a zkušenosti s podporováním mládeže

Autor: JH | Datum: 31. 5. 2018

Ve dnech 14. až 15. května 2018 proběhlo v Bratislavě bilaterální jednání Česko-slovenské smíšené komise v oblasti mládeže. Setkání se účastnili zástupci ministerstev školství obou zemí, zástupci národních agentur Erasmu+, zástupci národních rad mládeže a zástupce slovenské Iuventy. Obě strany se vzájemně seznámily s koncepcí podpory mládeže v jejich zemích a aktuálním stavem její realizace. Došlo i k výměnám dobré praxe a zkušeností. Česká strana otevřela témata systému uznaných organizací, podpory na krajské úrovni, šablonovitého financování z evropských fondů či investičních dotací. Slovenská strana se naopak podělila o zkušenosti s možností darování 2 % z odvedených daní vybrané nestátní neziskové organizaci a se vzdělávacími poukazy.

Klíčová slova: Politika mládeže
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez