Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Projektová logika a projektový management projektů vzdělávacích mobilit jednotlivců v rámci programu Erasmus+ Mládež

Autor: Hana Křížková

Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení u neformálně vzdělávacích projektů zaměřených na mládež a pracovníky s mládeží podpořených programem Erasmus+. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje princip… [VÍCE]

Působení volnočasových aktivit střediska volného času na děti a mládež v souvislosti s ohrožením rizikovými jevy chování.

Autor: Bc. Tereza Knötigová, DiS.

Diplomová práce se zabývá aktivitami střediska volného času a jejich vlivem na děti ohrožené rizikovými jevy chování. Teoretická část práce se zabývá spojitostí tématu a sociální pedagogiky, rizikovými jevy chování, historií sociální pedagogiky ve sp… [VÍCE]

Švédský celonárodní festival pro mládež Länk

Autor: Jana Peřinová

Bakalářská práce „Švédský celonárodní festival pro mládež Länk“ se ve své první části zabývá historií vzniku festivalu a jeho dnešní podobou. Zkoumaná tematika popisuje kromě platformy, která funguje za účelem podpory divadelní tvorby mládeže, i způs… [VÍCE]

Riziková mládež a užívání drog a alkoholu v jejím blízkém okolí

Autor: Mgr. Jana Miholová

Tato práce se zaměřuje na práci pracovníku NZDM s rizikovou mládeží a jejím blízkým okolím, ve kterém se vyskytuje drogová či alkoholová závislost. V první části textu jsou definovány teoretické pojmy, se kterými pracuji ve výzkumné části. Výzkumná č… [VÍCE]

Životní styl a vliv stravování na středoškolskou mládež

Autor: Milena Dvořáková

Diplomová práce je zaměřena na životní styl středoškolské mládeže v Praze, se zaměřením na stravování. Respondenti jsou žáci Střední školy gastronomické hotelové v Praze, tedy adolescenti ve věku 16-18 let, obor Kuchař – číšník, který je ukončen stát… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez