Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Etická dilemata při práci s rizikovou mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Autor: Bc. Lucie Vybíralová

Diplomová práce se věnuje rozboru jednotlivých dilemat vyskytujících se u sociálních pracovníků při poskytování služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Cílem diplomové práce je formulovat a reflektovat jednotlivá dilemata vyskytující se… [VÍCE]

Školní psycholog na SŠ a jeho spolupráce s učiteli

Autor: Pavla Hažmuková

Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci školního psychologa s učiteli. V teoretické části je definován vědní obor školní psychologie a osobnost školního psychologa. Kromě toho jsou zde popsány jeho služby, náplň práce a kompetence. Hlavním cílem t… [VÍCE]

Agresivní chování dětí ve školní družině a ve škole

Autor: Šárka Ceralová

Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou agresivity dětí ve školní družině a ve škole. Cílem diplomové práce je popsat a na základě odborných pramenů analyzovat agresivní chování v dětském věku v kontextu školního prostředí a ve výzkumném šet… [VÍCE]

Socializace dítěte do role žáka

Autor: Bc. Michaela Fialová

Diplomová práce se zabývá tématem socializace dítěte do role žáka mateřské školy. V rámci socializace jsou zkoumány zejména role dětí v jednotlivých skupinách a procesy s nimi související. Hlavním cílem práce je popsat méně probádané poznatky v oblas… [VÍCE]

Úspěšnost dětí na počátku školní docházky

Autor: Petra Logajová

Diplomová práce se zabývá kognitivními předpoklady dětí při vstupu do školy a charakteristikami dětí, které rozvoj kognitivních předpokladů ovlivňují. Teoretická část se skládá ze tří částí. První část vysvětluje pojem školní úspěšnost. Druhá část po… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Procvičme si jazýček

31. 10. 2017 — Nové vydání edukačního programu pro zlepšení motoriky mluvidel a posílení orofaciálního svalstva. Barevné provedení osloví nejen logopedy a pedagogické pracovníky, ale především děti, kterým jsou karty určeny. Cvičení jazyka a rtů v dutině ústní i mi… [VÍCE]

Autismus - Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami AS

31. 10. 2017 — Průvodce realizací inkluzivního vzdělávání pro pedagogy v mateřských a základních školách, pro terapeuty a rodiče dětí s autismem. Publikace je rozdělena do tří knih. V teoretické části Průvodce jsou shrnuty dosavadní znalosti o poruchách autistickéh… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez