Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Náhradní výchovná péče o dítě (z pohledu dětského domova jako formy ústavní péče, zejména o romské děti)

Autor: Bc. Jana Štěpánková

Diplomová práce se zabývá tématem náhradní výchovné péče o děti se zaměřením na dětské domovy, které jsou v tomto smyslu chápány jako alternativa náhradní ústavní péče, a to zejména o romské děti. Teoretická část poskytuje ucelený obraz charakterizuj… [VÍCE]

Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti

Autor: Bc. Martin Stavjaník

Diplomová práce se zabývá tématem ztráty dítěte a tím, jak se s touto ztrátou vyrovnávají jeho rodiče. Práce je členěna do dvou částí – části teoretické a části praktické. V teoretické části práce nejprve vymezuje základní pojmy, se kterými se v rámc… [VÍCE]

Úskalí divadelní tvorby s adolescenty s problémovým chováním ze školských výchovných zařízení

Autor: BcA. Zdeňka Kučerová

Diplomová práce pojednává o konkrétní oblasti neprofesionálního divadla a ptá se po možných úskalích tvorby divadelního tvaru se specifickou cílovou skupinou adolescentů s problémovým chováním. V teoretické části se věnuje období dospívání, divadeln… [VÍCE]

Sociální aspekty výchovy v problémových rodinách

Autor: Bc. Vojtěch Václavek

Cílem diplomové práce na téma bylo poskytnout základní informace o problémových rodinách a také o působení orgánů, jež zajišťují pomoc sociálně slabým nebo problémovým rodinám. Ve své diplomové práci se autor snažil popisovat důsledky a vznik „různýc… [VÍCE]

Pohřešovaná mládež

Autor: Ivana Dvořáková

Bakalářská práce se zabývala problematikou útěků nezletilých a mladistvých z rodinného prostředí. Jejím cílem bylo zjistit a charakterizovat hlavní příčiny a okolnosti útěků nezletilých a mladistvých z rodinného prostředí. Práce byla rozdělena na dvě… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Psychologie školní šikany

25. 7. 2016 — Kniha přináší přehled poznatků o šikaně jako o komplikovaném jevu, o teoriích, jež postihují jeho jednotlivé stránky, o výzkumných metodách i konkrétních problémových situacích, které jsou pro ni typické. Autoři vycházejí při analýze problematiky š… [VÍCE]

Metody pedagogického výzkumu

25. 7. 2016 — Publikace objasňuje podstatu klasického (kvantitativního) pedagogického výzkumu. Analyzuje jeho základní fáze, informační zdroje a také jeho výhody i nevýhody. Kniha je určena především studentům pedagogických oborů a pedagogům. [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.