Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Kde je moje místo aneb sociální pedagog v prostředí základní školy

Autor: Simona Řádková, DiS

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část čtenáře seznamuje s prostředím základní školy a nabídkou, kterou disponuje sociální pedagog. Druhá část se věnuje výzkumnému šetření, které probíhalo mezi studenty, k… [VÍCE]

Motivace matek k umístění dítěte do lesní mateřské školy

Autor: Vendula Krylová

Hlavním záměrem této práce je poskytnout náhled do spektra motivů, které ovlivňují matky při volbě lesní mateřské školy jakožto předškolního zařízení pro dítě. Teoretická část se kromě popisu samotných lesních mateřských škol zaměřuje na konkrétní pe… [VÍCE]

Prarodičem prostřednictvím ICT komunikace aneb babičkou „na dálku“

Autor: Michaela Česalová

Bakalářská práce se zabývá specifiky role prarodičů - babiček, jež jsou v možnostech osobního kontaktu se svým vnoučaty limitovány rozdělující vzdáleností trvalých bydlišť. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů jako je mezigenerační přenos, ro… [VÍCE]

Sociálně patologické jevy na ZŠ s důrazem na šikanu a návykové látky

Autor: Eva Oborná

Bakalářská práce „Sociálně patologické jevy na ZŠ s důrazem na šikanu a návykové látky“ je souhrnem podstatných informací pro pedagogické pracovníky, kteří řeší problémy týkající se šikany či závislosti žáků. Najdeme zde základní definice co je to ši… [VÍCE]

Rozvoj pracovních kompetencí u dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život

Autor: Mgr. et Mgr. Věra Linhartová

Předkládaná disertační práce se zabývá tématem rozvoje pracovních kompetencí u dětí a mladistvých ve výchovných ústavech, a to v kontextu jejich přípravy na vstup do samostatného života. V teoretické části disertační práce jsme usilovali o komplexní … [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Povím vám o dyslexii

17. 9. 2016 — Kniha je určena dětem ve věku od 6 do 12 let, které mají potíže s dyslexií, a také jejich rodičům, učitelům nebo kamarádům. Školák se vyprávěním o sobě a svém každodenním životě snaží přiblížit problémy, se kterými se děti s dyslexií běžně potýkají. … [VÍCE]

Český pravopis expres

17. 9. 2016 — Publikace Český pravopis expres je určena žákům 2. stupně ZŠ, studentům středních škol, jejich učitelům a rodičům, ale i široké veřejnosti. Je rozdělena do 15 kapitol. Každá kapitola se věnuje vysvětlení určitého pravopisného jevu, uvedení příkladů a… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.