Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Sport jako možná prevence rizikového chování dětí a mládeže

Autor: Jaroslava Zikešová

Bakalářská práce se zabývá způsobem trávení volného času dětí staršího školního věku, které aktivně sportují a dětí, které se aktivně žádnému sportu nevěnují. Dále se zabývá možnými riziky vzniku závislostí na informačních technologiích a televizi, k… [VÍCE]

Školní stravování z pohledu žáků základní školy

Autor: Aneta Petříková

Bakalářská práce se věnuje problematice školního stravování z pohledu žáků základní školy. Teoretická část práce poskytuje informace o výživě. Zaměřuje na výživu dětí a dospívajících a rozvoj jejich chuťových preferencí. Kromě toho se věnuje předevší… [VÍCE]

Osobnost učitele a s ní spojené předpoklady stát se obětí napadení ze strany studentů

Autor: Mgr. Lenka Zábržová

Cílem bakalářské práce je zmapovat problematiku násilí na učitelích pohledem studentů. První část bakalářské práce obsahuje teoretická východiska, problematiku osobnosti učitele a šikany učitelů obecně (definice, podoby šikany, aktéři šikany, příčiny… [VÍCE]

Volný čas dětí žijících v azylovém domě

Autor: Bc. et Bc. Barbora Janderová

Diplomová práce se zabývá trávením volného času školou povinných dětí, které pobývají se svými matkami v azylovém domě. Cílem diplomové práce je zjistit jaký vliv má prostředí azylového domu na trávení volného času dětí z tohoto zařízení. Teoretická … [VÍCE]

(Ne)přítel pubescentů jménem Facebook

Autor: Veronika Suchyňová

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, kde je vysvětleno několik zásadních pojmů, jako například sociální sítě, Facebook, závislost, neinfekční choroby, raná adolescence, apod. Jsou přiblíženy klady i zápory velké… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Trénujeme logické myšlení

28. 2. 2017 — Kniha nabízí 50 hádanek, v nichž děti trénují čtení s porozuměním, analýzu informací, pozorování obrázků a schémat, chápání vztahů mezi odlišnými prvky. Každý úkol obsahuje nápovědy, které vedou myšlení dítěte k správnému závěru. Kniha je vhodná pro … [VÍCE]

Psychický vývoj dítěte a výchova – Jak porozumět socializačním obtížím

28. 2. 2017 — Kniha se zabývá psychickým vývojem dětí od doby před narozením až do období dospívání. Autor seznamuje čtenáře pomocí případových studií s řešením výchovných obtíží, ale také s důsledky toho, když nebyla dětem či dospívajícím v krizi poskytnuta potře… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.