Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Zahraniční studenti na českých veřejných vysokých školách

Autor: Lucie Klimentová

Předmětem diplomové práce je hodnocení ekonomických aspektů a dopadů studia zahraničních studentů na českých vysokých školách a formulace prognóz dalšího vývoje. V teoretické části je popsán systém českého vysokého školství a vymezeno postavení zahra… [VÍCE]

Motivace rodičů k volbě alternativní mateřské školy

Autor: Eva Váchalová

Cílem bakalářské práce je objasnit důvody, které vedou rodiče k volbě alternativní waldorfské mateřské školy pro jejich děti. V teoretické části jsou charakterizovány alternativní školy, důvody proč tyto školy vznikaly a jejich hlavní přínosy. V dalš… [VÍCE]

Názory pedagogů Férové základní školy na inkluzivní vzdělávání a na spolupráci s asistenty pedagogů

Autor: Bc. Monika Šponerová

Cílem této diplomové práce je zjistit a analyzovat názory pedagogů jedné základní školy nacházející se v Jihomoravském kraji na inkluzivní vzdělávání a na jejich spolupráci s asistenty pedagoga. Diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a … [VÍCE]

Vyučovací hodina studentů PdF při pedagogické praxi

Autor: Bc. Dita Jelínková

Diplomová práce se zaměřuje především na problematiku hospitací a pedagogických praxí studentů učitelství a je rozdělená do dvou částí. První část podává informace o učitelské profesi, o hospitacích, pedagogických praxích, oborových didaktikách a did… [VÍCE]

Výběr hraček v mateřské škole z hlediska genderu a věku dětí

Autor: Kristýna Kudláčková, DiS

Cílem výzkumného šetření v rámci bakalářské práce je zjistit, jaká je oblíbená hračka dětí, kdo je jejich nejčastějším spoluhráčem při hře a zda jsou i tříleté děti schopné rozlišovat hračky na „klučičí“ a „holčičí“. V teoretické části je popsáno, co… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Bakalářská a diplomová práce – Od zadání po obhajobu

29. 3. 2017 — Tato kniha nabízí systematicky zpracovaný návod, jak správně napsat práci – bakalářskou, diplomovou, disertační. Podrobně se věnuje informačním zdrojům práce, zpracování bibliografických odkazů, sazbě a formátování textu, ale i prezentaci práce při … [VÍCE]

Nový odkaz na www.vyzum-mladez.cz – Mládež v číslech

29. 3. 2017 — Na webové stránce www.vyzkum-mladez.cz byl přidán nový odkaz s názvem Mládež v číslech. Tento projekt má za úkol zpřístupnit data o mladých lidech žijících v České republice na jednom místě. Data jsou sbírána Analytickým centrem České rady dětí a… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.