Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Práce logopedické preventistky v běžné MŠ

Autor: Jarmila Horníková

Práce zjišťuje vliv logopedické prevence na vývoj řeči dětí v běžné MŠ. Zabývá se vlivem rodiny na vývoj řeči a vlastním řečovým vývojem dítěte. Pojednává o jazykových rovinách v ontogenetickém vývoji dětské řeči. Jejich definování a významu pro řeč.… [VÍCE]

Předpoklady pro výkon profese speciálního pedagoga

Autor: Maria Kašová

Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, co je důležité pro výkon profese speciálního pedagoga, jaké vzdělání, schopnosti a vlastnosti by měl speciální pedagog mít. Teoretická část se věnuje charakteristice profese, speciálního pedagoga, jeho kompete… [VÍCE]

Sociálně patologické jevy žáků II. stupně základních škol

Autor: Jana Chrápavá

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálně patologických jevů u žáků II. stupně základních škol. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu sociální patologie a popis některých patologických jevů. Charakterizuje vývojové stádium žáka II. st… [VÍCE]

Možnosti efektivního vzdělávání romských žáků

Autor: Simona Rybková

V teoretické části této práce nalezneme stručnou historii Romů. Teoretická část se také zabývá legislativou související se vzděláváním romských žáků, specifiky jejich vzdělávání a vhodnými vyučovacími metodami. Zároveň nás seznamuje se zkušenostmi se… [VÍCE]

Mimoškolní pohybové aktivity dětí mladšího školního věku

Autor: Jana Fikarová

Diplomová práce se zaměřuje na získávání nových poznatků týkajících se obsahu a kvantitě mimoškolní pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu pohybová aktivita, jeho charakteristikou, vlivem na zdraví je… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Život s vysokou inteligencí – průvodce pro nadané dospělé a nadané děti

23. 11. 2016 — Vysoká inteligence je v povědomí lidí automaticky spojovaná s úspěchem a skvělým životem. Ale může být přesně naopak, že spousta nadaných lidí, pokud správně neporozumí své odlišnosti, může prožít nenaplněný život plný utrpení, problémů, nepochopení,… [VÍCE]

Inkluzivní pedagogika

23. 11. 2016 — Na poli inkluze došlo k mnoha zásadním změnám, autor se rozhodl k přepracování a rozšíření klíčových kapitol knihy, aby lépe odpovídala současnému stavu a problémům. Byly zde modifikovány kapitoly týkající se vymezení inkluzivní pedagogiky, jejího pa… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.