Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Prosociální chování dětí staršího školního věku a jeho příčiny

Autor: Nina Hlaváčková

Výzkumné studie realizované v oblasti prosociálního chování podávají svědectví o existenci situačních a dispozičních motivů tohoto druhu jednání. Cíl této práce představuje jednak zmapování samotného výskytu tří z těchto motivů, jedná se o možnost zí… [VÍCE]

Prevence v systému dopravní výchovy na základních školách

Autor: Bc. Vladimír Dočekal

Diplomová práce „Prevence v systému dopravní výchovy na základních školách“ je zaměřena na problematiku výuky dopravní výchovy na vybrané základní škole v konkrétním regionu. Hlavním cílem diplomové práce je analýza systému dopravní výchovy jako prev… [VÍCE]

Srovnání sociálního klimatu v českých a francouských třídách

Autor: Petra Vaňousová

Bakalářská práce má dvě části: teoretickou a empirickou. Tématem práce je srovnání sociálního klimatu v českých a francouzských třídách. V teoretické části jsou představeny základní pojmy vymezující sociální klima, možné způsoby jeho zkoumání a využí… [VÍCE]

Třídnické hodiny na 1. stupni základní školy

Autor: Michaela Prokešová

Diplomová práce se zaměřuje na práci třídního učitele se zvláštním zřetelem na vedení třídnických hodin. Teoretická část je věnována funkcím a povinnostem třídního učitele. Zabývá se plánováním a řízením výchovy ve třídě s ohledem na věkové zvláštnos… [VÍCE]

Volnočasové aktivity dětí s autismem v týdenním stacionáři

Autor: Lukáš Rabovský

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem tráví volný čas dětí s autismem v týdenním stacionáři. Dílčím cílem je zjistit, jakým způsobem tráví děti s autismem volný čas s rodinou a také, zda jsou rodiče spokojení s nabídkou volnočasov… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Umělci v mateřské škole

23. 12. 2016 — Kniha je zaměřena na interpretaci vizuálního umění. Kniha obsahuje díla známých malířů. Děti plní úkoly a tím se zároveň učí číst obrazy. Uskutečňují aktivity založené na tématu, které dílo nabízí. Děti dokážou reagovat na dílo podle vlastních zkušen… [VÍCE]

Poznej své smysly

23. 12. 2016 — V knize Poznej své smysly se seznámíte s funkcí a stavbou vašich pěti smyslů – zraku, hmatu, sluchu, čichu a chuti. Výklad je podaný oblíbenou a čtivou formou všetečných otázek a odpovědí. Kniha přináší experimenty i křížovky,kterými nás provede myšá… [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.