Změnit jazyk:

Proměna reprodukčních vzorců a její dopad na zdraví dětí v ČR

Autor Martina Štípková
Název organizace FSV UK
Rok vydání 2013
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce zkoumá, jak se v České republice mezi lety 1990 a 2010 proměnily vzorce rození dětí mimo manželství a jaký dopad měla tato změna na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání.
Klíčová slova Zdraví, Rodina, Sociální nerovnosti, Mezigenerační reprodukce sociálního statusu
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele info@fsv.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1591025798.pdf
Instituce FSV UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů