Změnit jazyk:

Prevence úrazů se zaměřením na popáleniny u dětí ve školských zařízeních

Autor Radomír Mager
Název organizace PED MU
Rok vydání 2019
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce řeší problematiku prevence úrazů a zejména popálenin u dětské populace. Úkolem preventivní výchovy je ovlivnit chování dítěte, a tím i eliminovat nebezpečí vzniku traumatu. Předem jde zejména o zmapování mechanismů a účinků rizikových faktorů v přirozeném prostředí dítěte. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření.
Klíčová slova prevence úrazů, popáleniny, preventivní výchova, dětský věk, školská zařízení, následky popálenin
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593678257.pdf
Instituce PED MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů