Změnit jazyk:

Analýza podpůrných opatření u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivním prostředí základní školy

Autor Kateřina Šimčíková
Název organizace PED MU
Rok vydání 2019
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá problematikou podpůrných opatření u žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami v inkluzivním prostředí základní školy. Výzkumný projekt je zpracován metodou kvantitativního výzkumu s využitím techniky dotazníku vlastní konstrukce a vyhodnocen bivariační analýzou.
Klíčová slova inkluze, inkluzivní vzdělávání, podpůrná opatření, žák s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami, sociální znevýhodnění, poradenství, podpora, rodina, škola
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593679853.pdf
Instituce PED MU
Možná souvislost Počet dětí/mladých žijících v materiálně deprivované domácnosti
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů