Změnit jazyk:

Výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu

Autor STEM/MARK pro UNICEF
Název organizace STEM/MARK pro UNICEF
Rok vydání 2020
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace V souvislosti s pandemií COVID-19 provedl český UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu. Smyslem výzkumu bylo umožnit českým dětem vyjádřit svůj názor na situaci, které postihla Českou republiku, a na konkrétní změny, které pandemie přinesla do života jejich rodin. Výzkum byl prováděn metodou CAWI dotazování. dohromady bylo realizováno 1011 rozhovorů.
Klíčová slova COVID-19 , pandemie, Děti, nouzový stav, názor, dotazování, školství
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele unicef@unicef.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1598692966.pdf
Instituce STEM/MARK pro UNICEF
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů