Změnit jazyk:

Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989

Autor Mgr. Petr Blažek
Název organizace Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Rok vydání 2003
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Výzkum je zaměřen na popis a analýzu neformálního shromáždění mládeže na Kampě u Lennonovy zdi v Praze v letech 1980-1989. Tato historická událost je popsána z několika odlišných rovin. Historická studie je založena na původním heuristickém výzkumu za využití archivních dokumentů (samizdatové i režimní provenience)umožňující kritickou analýzu zkoumaných událostí. Práce využívá také metod oral history, součástí studie je soubor dvanácti řízených rozhovorů. Kromě antropologického úvodu zde můžeme nalézt také rozsáhlou obrazovou přílohu.
Klíčová slova současná historie;Východní Evropa; mírové hnutí; lidská práva; rocková hudba; opoziční hnutí; normalizace; veřejný prostor
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2003
Datum ukončení 31. 12. 2003
Obor AB Dějiny
Poznámka Byla vydána publikace "Lennonova zeď v Praze". Je přiložena ke zprávě. ISBN 80-7285-032-6.
Email na řešitele sekretariat@usd.cas.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení
Uložení zprávy Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1 11840
Instituce Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů