Změnit jazyk:

Výchova k dobrovolnictví - mentoring

Autor Hestia o.s.
Název organizace Hestia o.s., NIDM
Rok vydání 2008
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Hlavním tématem výzkumu občanského sdružení Hestia je dobrovolnictví a dobrovolnické programy. Mezi hlavní cíle výzkumu patří definování rolí mentorů a rozdílné přístupy mentorů k dětem a mládeži; zjištění, zda rozdílné přístupy mají vliv na kvalitu mentorského vztahu. Komplexní analýza problému dobrovolnictví byla založena 20 individuálních polostrukturovaných rozhovorech s dobrovolníky. Analýza rozhovorů napomohla k popisu současného stavu dobrovolnictví v České republice, a to především specifické formy dobrovolnictví – mentoringu, což je výchova mladých dobrovolníků k dobrovolnictví pod vedením dospělého vedoucího. Konkrétním výsledkem výzkumu je typologizace dobrovolnických vztahů a přístupů mentora k dítěti.
Klíčová slova mentoring; dobrovolnictví; výchova k dobrovolnictví; děti a mládež; mentoringový vztah; mentoringové programy; klíče pro život
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení 18. 7. 2008
Datum ukončení 17. 10. 2008
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce Hestia o.s., NIDM
Možná souvislost Dobrovolnická aktivita
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů