Změnit jazyk:

Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU.

Autor NIDM
Název organizace NIDM
Rok vydání 2008
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Předmětem studie je zmapování současného stavu, způsobů identifikace a podpory rozvoje kognitivně nadaných dětí se zájmem o přírodovědné a technické obory v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Hlavním cílem šetření je identifikace kritických míst a potenciálních rezerv v ČR z hlediska udržitelného uskutečňování identifikačních a vzdělávacích aktivit pro kognitivně nadané a podpora nezbytného rozvoje těchto aktivit na lokální, regionální a národní úrovni s možností zapojení do mezinárodních aktivit.Dílčím cílem bylo zjistit informace o systémově podporovaných oblastech péče o nadané ve vybraných zemích EU (na Slovensku, ve Velké Británii, Holandsku, Německu a Francii). Studie srovnává evropské přístupy a řešení s českými a na základě získaných informací se snaží navrhnout možné přístupy a priority řešení této problematiky včetně začlenění těchto národních aktivit pro nadané do mezinárodních vazeb. Jak vyplynulo z šetření, Česká republika na rozdíl od ostatních Evropských zemí se potýká s nedostatečnou metodickou a organizační podporou systematické práce s nadanými žáky ve školách a neexistencí systému jejich identifikace a dalšího rozvoje. Šetření rovněž zdůraznilo potřebu vytváření vzdělávacích příležitostí pro výměnu zkušeností pedagogů a poradenských pracovníků, synergické využití možností školní výuky a podpory volnočasových aktivit.
Klíčová slova kognitivně nadaný;školství; systém identifikace a podpory nadaných dětí; vzdělávací a volnočasové aktivity; rozvoj; Evropská Unie
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení 1. 1. 2008
Datum ukončení 31. 12. 2008
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka Vstupní studie řešení v ČR a vybraných zemí EU, srovnávací analýza politik a aktivit (ČR a EU)
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost jiný
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce NIDM
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů