Změnit jazyk:

Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Autor GAC s.r.o
Název organizace Národní Institut Dětí a Mládeže
Rok vydání 2009
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Úkolem výzkumu bylo identifikovat faktory ovlivňující zapojování dětí a mladých lidí z minoritního a sociálně vyloučeného prostředí ve věku 12-18 let do oblasti neformálního vzdělávání. Vybranými cílovými skupinami byla romská mládež žijící v sociálně vyloučeném prostředí a dále mládež původem z Vietnamu a Číny. Výzkum byl realizován kvalitativními výzkumnými postupy ve třech oblastech České republiky, v každé se zaměřením na jinou vybranou cílovou skupinu. Jeho součástí byly předvýzkum, polostrukturované rozhovory se širokou paletou organizací poskytujících neformálních vzdělávání, od škol, přes střediska volného času, až po nízkoprahové kluby, a skupinové rozhovory s mladými lidmi z cílových skupin.
Klíčová slova Multikulturalita; inkluzivní vzdělávání; neformální vzdělávání; mládež; sociální vyloučení; volný čas; klíče pro život
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení 1. 1. 2009
Datum ukončení
Obor AA Filosofie a náboženství
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1259756256.pdf
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce Národní Institut Dětí a Mládeže
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů