Změnit jazyk:

Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií – základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti

Autor doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Název organizace Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií. Masarykova Univerzita
Rok vydání 2013
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Proponovaný výzkum se zaměřuje na problematiku mimořádně nadaných adolescentů a mladých dospělých se souběžnou vývojovou poruchou učení, s dyslexií. Podle současných zahraničních poznatků je právě tato populace nadaných dlouhodobě ve značně znevýhodňující vzdělávací pozici, jež jí často znemožňuje stát se nejen ve škole, ale zejména v životě úspěšnou. Výzkum se chce zaměřit na sledování sítě faktorů, jež ovlivňují akademickou motivaci těchto studentů. Hlavním cílem projektu je sledovat ty klíčové proměnné, jež mohou být významně zodpovědné za stav, kdy dochází ke snižování výkonové motivace těchto studentů, kdy jsou tito nadaní signifikantně akademicky podhodnocováni, kdy nedochází k rozvoji jejich potenciálu a kdy jsou vyřazováni ze vzdělávacích a společenských struktur dříve, než mohou své schopnosti prosadit. Jde o závažnou situaci, jež může mít pro tyto nadané i celou společnost kritické sociální a ekonomické důsledky. Současně si projekt klade za cíl zmapovat i ty faktory, které naopak mohou motivaci u této specifické populace nadaných studentů zvyšovat. Chce podchytit mediační roli psychologické, vzdělávací a sociální zkušenosti, jež se vztahuje ke k otázkám, souvisejícím s dlouhodobou profesní orientací
Klíčová slova Mimořádně rozumově nadaní studenti, dyslexie, výkonová motivace
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2011
Datum ukončení 31. 12. 2014
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele portes@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií. Masarykova Univerzita, Joštova 218/10, Brno 62000
Instituce Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií. Masarykova Univerzita
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů