Změnit jazyk:

Rozumově nadané děti s dyslexií

Autor doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Název organizace Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií. Masarykova Univerzita
Rok vydání 2008
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Proponovaný projekt navazuje na problematiku závažných sociálních a emocionálních problémů rozumově nadaných dětí s handicapem, nejčastěji se specifickou vývojovou poruchou učení a chování. Právě tato skupina dětí bývá velmi obtížně identifikovatelná, nemůže vhodně kompenzovat existující dílčí handicap, ani rozvíjet mimořádné schopnosti, nadání. To se následně projevuje v sociální a emoční maladaptaci a v neadekvátní evaluaci vlastních schopností i nedostatků. Hlavním cílem proponovaného projektu je provést detailní klinický výzkum k popsání typického profilu rozumových schopností u nadaných dětí s poruchou učení (dyslexií), k odhalení kompenzačních strategií a k výzkumu sociální a emoční adaptace těchto dětí. Navržený postup umožní zjistit a popsat, vliv předpokládaných diskrepancí mezi dílčími schopnostmi zkoumaných dětí na hodnocení školního výkonu dětmi, rodiči a učiteli, formulovat vodítka (identifikační strategii) pro screeningové vyhledávání rozumově nadaných s dyslexií, které by mohli využít zejména psychologové a pedagogové, a vytvořit kritéria pro koncipování nového speciálně-pedagogického reedukačního programu pro nápravu dyslexie rozumově nadaných dětí.
Klíčová slova talent; nadání; dyslexie
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2006
Datum ukončení 31. 12. 2008
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele portes@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií. Masarykova Univerzita, Joštova 218/10, Brno 62000
Instituce Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií. Masarykova Univerzita
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů