Změnit jazyk:

Průběh těhotenství a vývoj plodu u kouřících a nekouřících žen

Autor Lubomír Kukla, Drahoslava Hrubá, Mojmír Tyrlík
Název organizace Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Rok vydání 1999
Typ zprávy studie
Anotace Ve druhé etapě ELSPAC byly zjišťovány podrobné anamnestické údaje o rodičce a shromažďována objektivní data o zdravotním stavu během těhotenství, při porodu a o novorozenci. Četné dílčí výsledky studie ELSPAC potvrdily, že kouření žen v těhotenství nepříznivě ovlivňuje průběh těhotenství a vývoj plodu. Během těhotenství se u kuřaček významně častěji vyskytovala proteinurie a diagnóza suspektní retardace plodu. Při porodu byly častěji nacházeny případy vcestného lůžka a abnormality placenty. Průměrná délka gestačního věku byla obdobná u kouřících žen i nekuřaček. Průměrná hmotnost novorozenců narozených ženám, které kouřily i v průběhu těhotenství, byla v průměru o 107 g nižší v porovnání s novorozenci nekuřaček. Signifikantní rozdíly byly nalezeny i v průměrné tělesné délce a obvodu hlavičky, vždy v neprospěch kouřících žen. Kuřačky významně častěji udávaly větší obavy a neklid při začátku porodních bolestí i po návratu z porodnice, kdy se také častěji bezdůvodně rozčilují a pociťují vnitřní napětí.
Klíčová slova ELSPAC; kouření; těhoteství; růst; retardace
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení 1. 1. 1999
Datum ukončení 31. 1. 1999
Obor FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Poznámka Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Průběh těhotenství a vývoj plodu u kouřících a nekouřících žen. Česká gynekologie, 64, 4, od s. 271-274, 4 s. ISSN 1210-7832. 1999.
Email na řešitele 30125@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Kamenice 5 Brno 62500
Instituce Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Možná souvislost Kouření
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů