Změnit jazyk:

Sociální opora: shrnutí výzkumné činnosti v české a slovenské oblasti a inspirace do budoucnosti – nadané děti

Autor Zdeněk Krpoun
Název organizace Psychologický ústav FF MU
Rok vydání 2012
Typ zprávy studie
Anotace Příspěvek seznamuje čtenáře s tématem sociální opory a shrnuje uskutečněné výzkumy v této oblasti v České republice a na Slovensku. Dále poukazuje na mimořádně širokou paletu možností další vědecké činnosti tím, že stručně uvádí do problematiky nadaných, dvakrát výjimečných a školsky podvýkonných dětí. To vše s přehledem literatury, která by měla zájemce o dané jevy dovést k hlubšímu poznání.
Klíčová slova sociální opora, nadání, dvojí výjimečnost, podvýkonnost
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2012
Datum ukončení 1. 6. 2012
Obor AN Psychologie
Email na řešitele zdenykk@seznam.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1347012861.pdf
Uložení zprávy Psychologický ústav FF MU, Arna Nováka 1, Brno 0
Instituce Psychologický ústav FF MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů