Změnit jazyk:

Proč děti základních škol začínají kouřit?

Autor Markéta Grundmannová
Název organizace Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Katedra porodní asistence
Rok vydání 2010
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou kouření u dětí. V teoretické části se autorka věnuje základním informacím, které se týkají kouření, na ně navazující závislosti i psychické stránce a samozřejmě popisuje také prevenci a léčbu této závislosti. Praktická část práce se obsáhle věnuje analýze dotazníkových šetření. Výzkum je zaměřen na žáky druhého stupně základních škol - žáky šestých a sedmých ročníků v oblasti Královéhradeckého kraje. Předmětem výzkumu bylo zejména zjistit, proč děti základních škol začínají kouřit, zda hraje roli, jestli mají bydliště ve městě nebo na vesnici, zda kouří více chlapci nebo dívky, jaký vliv má na kouření u dětí rodina a kamarádi a jaká je informovanost dětí o dané problematice.
Klíčová slova děti, kouření, nikotin, prevence, tabák, závislost
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele btrojan@med.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1387880141.pdf
Instituce Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Katedra porodní asistence
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Kouření
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů