Změnit jazyk:

Profil a motivace dobrovolných pracovníků věnujících se práci s dětmi a mládeží

Autor Institut dětí a mládeže
Název organizace Národní Institut Dětí a Mládeže
Rok vydání 2002
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Anketa, která zjišťovala profil a motivace dobrovolných pracovníků věnujících se práci s dětmi a mládeží, byla realizována v listopadu 2002 a zúčastnilo se jí 256 pracovníků s dětmi a mládeží z neziskových organizací a center volného času. Anketa zjistila, že motivace respondentů pro dobrovolnou práci s dětmi jsou převážně pozitivní. Pro 97 % dotázaných je tato práce potěšením, respektive možnost jak být užitečný ostatním (90 %). Anketa se zaměřila především na otázky, co motivuje tyto lidi k práci s dětmi a mládeží, jaké mají zkušenosti, kompetence, postoje a budoucí očekávání, jak často se této činnosti věnují a co je její náplní.
Klíčová slova Dobrovolníci; dobrovolnická činnost; mládež a děti; motivace dobrovolníků; kompetence dobrovolníků; neziskové organizace; centra volného času
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení 1. 1. 2001
Datum ukončení 31. 12. 2002
Obor AK Sport, aktivity volného času
Poznámka
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1215588800.pdf
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce Národní Institut Dětí a Mládeže
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů