Změnit jazyk:

Specifika a výjimečnost Azylového centra Trojlístek – život nezletilých matek a jejich dětí

Autor Bc. et. Bc. Miroslava Škávová
Název organizace Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Rok vydání 2014
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Cílem práce je poukázat na specifika a výjimečnost dětského centra, jehož součástí je azylové centrum Trojlístek. Teoretická část diplomové práce popisuje azylové centrum poskytující ubytování nezletilým matkám s malými dětmi a těhotným ženám, které se dostanou do tíživé životní situace. Součástí práce je profil klientek, formy pomoci a poskytování péče odbornými pracovníky. Výzkumná část se zaměří na potřeby matek a jejich dětí, které jsou důležité pro život a zdravý vývoj. Autorka pomocí deskriptivní metody a analýzy dokumentů zjistí možnosti resocializace klientek, která usnadňuje integraci do společnosti. Práce bude doplněna kazuistikami.
Klíčová slova azylové centrum, individuální plánování, nezletilé matky, resocializace
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele dekanat.ff@upce.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1468841659.pdf
Instituce Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů