Změnit jazyk:

Prevence úrazů dětí mladšího školního věku

Autor Tereza Milotová
Název organizace Masaykova unicerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví
Rok vydání 2015
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na způsob předcházení úrazům prostřednictvím zařazení dané tematiky do výuky na prvním stupni základní školy. Teoretická část nahlíží na problematiku úrazů z různých úhlů pohledu. Předkládá nezbytné informace k danému tématu i jistá specifika s ní související. Popisuje úrazy v jednotlivých etapách dětství typické, spolu s jejich charakteristikou. Dále se věnuje úrazové prevenci, především pak ve školním prostředí. V neposlední řadě řeší způsob jejího zařazení do vzdělávání na prvním stupni základních škol. Praktickou část tvoří metodika s návrhem zařazení prevence úrazů dětí mladšího školního věku do výuky s ohledem na obsah vzdělávání uvedeného v RVP ZV a soubor námětů na činnosti týkající se témat úrazové prevence.
Klíčová slova mladší školní věk, metodika prevence, prevence dětských úrazů, úrazy
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele mdankova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1474295865.pdf
Instituce Masaykova unicerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů