Změnit jazyk:

Výuka poskytování první pomoci pro žáky s mentálním postižením

Autor Bc. Petra Makešová
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Rok vydání 2015
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce se zabývá tvorbou podpůrných materiálů pro výuku první pomoci pro obor vzdělání Pečovatelské služby. První kapitola diplomové práce se zaobírá teoretickými východisky a legislativou. Druhá kapitola se zaobírá edukací žáků s lehkým mentálním postižením. Třetí kapitola charakterizuje pojem první pomoc a také postavení první pomoci ve školním vzdělávacím programu oboru vzdělávání pečovatelské služby 75-41-E/01. Čtvrtá kapitola se věnuje empirické části diplomové práce. Uvádějí se zde cíle, metody a charakteristika výzkumného šetření a jeho vyhodnocení. Poslední částí je zhodnocení pracovních listů v kazuistikách jednotlivých žáků, přínos pro jejich vzdělávání, ale i osobní růst a vytváření občanské odpovědnosti.
Klíčová slova mentální postižení, Pečovatelská služba, první pomoc, výuka, žák
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele vitkova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1498048616.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů