Změnit jazyk:

Pomoc pubescentům-adolescentům se zdravotním postižením v oblasti sexuality a podpora jejich vychovatelům

Autor Michal Řepa
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce mapuje život adolescentů se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc v případě výskytu problémů sexuální povahy. Teoretická část se zaměřuje na jedince s mentálním nebo kombinovaným postižením, popisuje jeho rodinu i osobu pedagoga a charakterizuje vzdělávací systém speciálního školství v ČR. Druhá část teorie je věnována otázkám psychosociálního vývoje jedince a jeho sexuality. Zaměřuje se na sexuální projevy, problémové chování se sexuálním podtextem a možné důsledky tohoto jednání. Praktická část je postavena na výzkumu, který analyzuje vzájemné vztahy, hledá nejvhodnější formu komunikace a srovnává pohledy na sexualitu i problémy s ní spojené, a to z pohledu rodičů a pedagogických pracovníků.
Klíčová slova adolescent, komunikace, sexualita, vychovatelé, zdravotní postižení
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele vitkova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1513096585.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů