Změnit jazyk:

Současná pozice mladých lidí ve Visegrádských zemích ve srovnání s průměrem Evropské unie

Autor Zdeněk Vavrečka, Markéta Dolinová
Název organizace Ostravská univerzita / Filozofická fakulta
Rok vydání 2016
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Po nedávné hospodářské krizi se situace mladých lidí nejen v Evropské unii (EU), ale i celosvětově zhoršila a je to stále velmi aktuální problém. Přestože se v posledních dvou letech společně s pozitivním hospodářským růstem zlepšila situace, Evropská unie stále považuje otázky týkající se mladé generace za jednu z jejích hlavních priorit a nutí své členské státy, aby provedly kroky, které by dále zlepšovaly jejich situaci. Bohužel to není moc úspěšné. Tento článek se zabývá sociálními a ekonomickými potížemi, kterým mladí lidé musí čelit. Mezi tyto problémy patří především vysoká míra nezaměstnanosti mladých mužů a žen, nízká úroveň platů, vysoké riziko chudoby a sociální vyloučení. Cílem tohoto příspěvku je nastínit současnou pozici mladé generace v zemích visegrádské skupiny a porovnat ji se situací v celé EU.
Klíčová slova nezaměstnanost mládeže; minimální mzda; chudoba a sociální exkluze; veřejný dluh
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele zdenek.vavrecka@osu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1517405196.pdf
Odkaz na zprávu http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/hUMANIZACJA32016.pdf
Uložení zprávy Humanizacja pracy, 3/2016
Instituce Ostravská univerzita / Filozofická fakulta
Možná souvislost Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů