Změnit jazyk:

Chudoba a sociální vyloučení mladých lidí. Zpráva o situaci v České republice

Autor Martina Veverková, Charita ČR
Název organizace Charita ČR
Rok vydání 2017
Typ zprávy účelová publikace
Anotace Tato zpráva popisuje hlavní výzvy spojené s chudobou a sociálním začleňováním znevýhodněných mladých lidí v České republice a navrhuje zákonodárcům a státním institucím, jak tyto problémy řešit. Tato doporučení vycházejí z analýzy zkušeností Charity Česká republika získaných z praxe, v kontextu s oficiálními daty a dalšími dostupnými informacemi.
Klíčová slova chudoba, sociální vyčleňování
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele martina.veverkova@charita.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1519856424.pdf
Odkaz na zprávu http://www.charita.cz/res/archive/023/002673.pdf?seek=1518708010
Uložení zprávy Ano
Instituce Charita ČR
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů