Změnit jazyk:

Unikátní příležitost ke studiu krátkodobých a dlouhodobých dopadů nedovolených drog a léčby opiátů s využitím českého a skandinávských registrů

Autor Roman Gabrhelík, Blanka Nechanská, Viktor Mravčík, Svetlana Skurtveit, Ingunn Olea Lund, Marte Handal
Název organizace Univerzita Karlova v Praze
Rok vydání 2016
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Dovolené i zakázané drogy užívané v těhotenství způsobují vážné problémy celosvětově. Informace o dlouhodobých dopadech užívání těchto drog v mateřství jsou limitované. Národní registry poskytují jedinečný potenciál pro monitoring krátkodobých i dlouhodobých dopadů na zdraví dětí vystavených těmto drogám během těhotenství. V článku se věnujeme obzvláště vystavení metamfetaminu, heroinu a předepisovaným drogám využívaným k léčbě opiáty (OMT).
Klíčová slova národní zdravotní registr, užívání drog, opiátová léčba, metamfetamin, děti, těhotenství
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor FK Gynekologie, porodnictví, FM Hygiena
Email na řešitele roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522514969.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2016-3-11
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Karlova v Praze
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů