Změnit jazyk:

Kdo překračuje normy? Prediktory a připravenost pro nenormativní politickou participaci mezi adolescenty

Autor ŠEREK Jan MACHÁČKOVÁ Hana MACEK Petr
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Tato studie zkoumá, zda připravenost adolescentů pro nenormativní politickou participaci (např. připravenost konfrontoval společenská pravidla z politického důvodu) lze předpovědět pomocí jejich interpersonálních problémů (např. s rodiči, učiteli a spolužáky), nízkým optimismem a politickými přesvědčeními (politická vlastní účinnost a nedůvěra ve veřejné instituce). Modelování strukturálních rovnic využívající longitudinální data ze dvou vln od českých studentů středních škol (N = 768; 54% ženy; věkové rozhraní v T1 = 14–17, M = 15.97; T2 data sbírána 1.5 roku později) ukazují, že změny v připravenosti adolescentů pro nenormativní politickou participaci byly predikovatelné nižší důvěrou ve veřejné instituce. Interpersonální vztahy nebo optimismus neměly cross-sectional ani longitudinální efekt na připravenost pro nenormativní participaci. Výsledky ukazují, že hlavním zdrojem připravenosti adolescentů pro nenormativní politickou participaci nacházíme v jejich politických přesvědčeních, zatímco efekt interpersonálních problémů adolescentů je mnohem méně zřetelný.
Klíčová slova Důvěra v instituce, interpersonální vztahy, nenormativní politická participace, optimismus, vlastní politická účinnost
Typ výzkumu jednorázový výzkum, srovnávací výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele serek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný po zaplacení
Odkaz na zprávu http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.11.001
Uložení zprávy Ne, po zaplacení
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů