Změnit jazyk:

Má „klikání“ význam? Role online participace adolescentů v občanském životě

Autor Hana Machackova, Jan Šerek
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Tato studie se zaměřuje na roli online politické participace a občanského rozvoje adolescentů. Vycházíme z předpokladu, že online občanská participace se liší od tradičních forem ofline občanské participace, a to v několika klíčových charakteristikách, konkrétně v přístupu k aktérům, možnému přerušení mezi občanskou aktivitou a jejím výstupem a redukované hierarchii v online prostředí. Vědomi si těchto specifik, tato studie zkoumala longitudinální efekt na online participaci a rozvoj občanské identity, vlastní politické účinnosti a postoje k sociálním autoritám. Současně jsme kontrastovali dopad online participace s dopadem ofline participace. Data vycházejí z dvoufázového panelového výzkumu realizovaného na jaře 2014 a na podzim 2015 v České republice. Soubor se skládal z 768 adolescentů (ve věku 14 – 17 let v T1, 54% ženy). Výsledky ukázaly, že online participace predikovala zvýšené náročné postoje vůči sociálním autoritám, zatímco ofline participace měla opačný efekt. Dále, online participace neměla žádný efekt na vlastní politickou účinnost nebo občanský rozvoj, ale ofline participace pozitivně predikovala občanskou identitu. Výsledky jsou diskutovány ve vztahu ke specifickým přínosům a limitům online občanské participace.
Klíčová slova online participace, adolescence, občanský rozvoj
Typ výzkumu kontinuální výzkum, kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele serek@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530389102.pdf
Odkaz na zprávu http://dx.doi.org/10.5817/CP2017-4-5
Uložení zprávy Ano
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů