Změnit jazyk:

Komunitní přístup v klubech pro mládež, se zaměřením na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Autor Studničková Veronika
Název organizace UHK, Filozofická fakulta
Rok vydání 2018
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace V této bakalářské práci se budu zabývat komunitním přístupem v klubech pro mládež a konkrétně tedy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Práce bude rozdělena na několik částí na teoretickou a praktickou část. Nejdříve seznámím čtenáře s tím, co jsou to nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jak se zde svým klientům věnují a jak se k nim přistupuje. Dále zasadím svou práci do konkrétního příkladu, tedy popíši komunitní přístup ve vybraném zařízení, a to pomocí rozhovoru s pracovníky těchto nízkoprahových klubů. V závěru bude celá práce shrnuta, tak aby bylo vše jasné a pochopitelné pro čtenáře a zhodnotím, zda bylo dosaženo cílů, které si stanovím na začátku práce.
Klíčová slova Komunitní přístup, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Komunitní práce
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AE Řízení, správa, administrativa
Email na řešitele neni@neni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu http://evskp.uhk.cz/ThesisDetail.aspx
Uložení zprávy Ne
Instituce UHK, Filozofická fakulta
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů