Změnit jazyk:

Přínos participace ve studentských samosprávách pro děti a mládež

Autor Aneta Gregorová
Název organizace FSS MU
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Hlavním tématem práce je spoluúčast dětí a mládeže na veřejném životě demokratické společnosti, konkrétně přínos jejich participace ve studentských samosprávách a dětských parlamentech pro členy těchto organizací. V první části se věnuje teoretickému pozadí, vysvětluje význam pojmu participace, popisuje hierarchii studentských samospráv v České republice a představuje Národní parlament dětí a mládeže. Částečně se věnuje také historii dětských parlamentů a opírá se o díla odborníků z praxe v čele s výborným pedagogem a spoluzakladatelem Evropské asociace zařízení volného času dětí a mládeže, Břetislavem Hofbauerem. Druhá, praktická část, za pomoci série hloubkových kvalitativních rozhovorů se současnými i bývalými členy dětských zastupitelstev, s jejich rodiči i pedagogy identifikuje nejrůznější formy přínosu a benefity, které dětem participace přináší, a které lze rovněž považovat za motivaci pro potencionální budoucí členy samospráv. Účelem práce je tak představit tak participaci mládeže o něco více i nezasvěceným a vytvořit podklad k propagaci dětských parlamentů.
Klíčová slova Participace dětí a mládeže, studentské samosprávy, dětské parlamenty, Národní parlament dětí a mládeže, veřejný život, spoluúčast na životě společnosti, veřejná politika
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele neni@neni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://is.muni.cz/th/pny6x/
Uložení zprávy Ano
Instituce FSS MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů