Změnit jazyk:

Projektová logika a projektový management projektů vzdělávacích mobilit jednotlivců v rámci programu Erasmus+ Mládež

Autor Hana Křížková
Název organizace ÚHV FF MU
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce se věnuje tématu projektového řízení u neformálně vzdělávacích projektů zaměřených na mládež a pracovníky s mládeží podpořených programem Erasmus+. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje principy a cíle programu Erasmus+, představuje základní aspekty projektového řízení a analyzuje, jak je projektová logika zakomponována do grantové žádosti. Praktická část pak ve formě případové studie představuje sondu do vytváření a řízení mezinárodních neformálně vzdělávacích projektů neziskové organizace Asociace DICE a na závěr reflektuje výzkum v podobě doporučení pro změny v řízení projektů organizace.
Klíčová slova projektové řízení, Erasmus+, projektový cyklus, případová studie
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Email na řešitele neni@neni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://is.muni.cz/th/jg9od/
Uložení zprávy Ano
Instituce ÚHV FF MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů