Změnit jazyk:

Děti a sociální sítě

Autor Jan Husák
Název organizace Česká rada dětí a mládeže
Rok vydání 2018
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Rychlé šetření názorů a zkušeností dětí ve věku od 10 do 18 let na téma využívání sociálních sítí a zvyšování věkové hranice nutné pro souhlas rodičů v reakci na návrh Vlády ČR v rámci implementace GDPR. Sběr dat realizovala agentura KANTAR Millward Brown na online panelu a reprezentativní vzorek čítal 1001 dětí, zadání a zpracování provedlo Analytické centrum České rady dětí a mládeže.
Klíčová slova děti, sociální sítě, věková hranice, GDPR
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie, IN Informatika
Email na řešitele jan.husak@crdm.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu http://crdm.cz/download/publikace/CRDM-Zprava-Deti-a-socialni-site.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Česká rada dětí a mládeže
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Jednotlivci v ČR používající sociální sítě
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů