Změnit jazyk:

Sociokulturní handicap žáků-cizinců a profesní příprava učitelů

Autor Markéta Zachová
Název organizace Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Předkládaný text prezentuje výsledky výzkumu realizovaného v rámci disertační práce. Cílem realizovaného výzkumu bylo analyzovat profesní přípravu učitelů ve vztahu k sociokulturnímu handicapu žáků-cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem). V rámci výzkumu bylo využito techniky dotazníkového šetření pro učitele a studenty, polostrukturovaných rozhovorů pro učitele.
Klíčová slova žák cizinec, učitel, odlišný mateřský jazyk, profesní příprava, socio-kulturní
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka Zachová, M. (2017). Sociokulturní handicap žáků-cizinců a profesní příprava učitelů [Sociocultural handicap of foreign pupils and professional qualification of teachers]. Sociální pedagogika/Social Education, 5(2), 55–71.
Email na řešitele zachova@kpg.zcu.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://soced.cz/wp-content/uploads/2017/11/STUDIE_SocEd_5_5-2-2017.pdf
Uložení zprávy Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Chodské náměstí 1, Plzeň
Instituce Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů