Změnit jazyk:

Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání. Report z longitudinálního výzkumu Život během pandemie

Autor Daniel Prokop, Lucie Hrubá, Michal Kunc
Název organizace PAQ research
Rok vydání 2020
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Data (N=2639 respondentů) z této zprávy pocházejí z výzkumného projektu Život během pandemie, což je longitudinální výzkum, jež shromažďuje data o tom, jak se vyvíjí chování Čechů během opatření proti šíření koronaviru (pandemie COVID-19) a jak epidemie a související problémy dopadají na jejich život. Report shrnuje data z 2. vlny šetření zaměřené nazkoumání ekonomických dopadů na domácnosti a vnímání distanční výuky rodiči.
Klíčová slova epidemie, koronavirus, rodina, rodinný život, ekonomické dopady, distanční vzdělávání
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele daniel.prokop@paqresearch.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1588175092.pdf
Instituce PAQ research
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů