Změnit jazyk:

Rodičovský konflikt a adaptační potíže dětí: Význam komunikace s dítětem

Autor Martina Koubíková
Název organizace FSS MU
Rok vydání 2018
Typ zprávy disertační práce
Anotace Cílem práce je popsat různé komunikační strategie, které rodiče po konfliktu používají, a zjistit jejich souvislosti s potížemi internalizovaného a externalizovaného typu u dětí ve věku 9 až 12 let. Práce se skládá ze dvou na sebe navazujících studií. Cílem první studie bylo komplexně popsat různé rodičovské reakce vůči dítěti po konfliktu, potřeby a reakce dítěte. Data byla získána v rámci rozhovorů s focus groups.Druhá studie byla provedena na vzorku 92 dětí ve věku 9–12 let a jejich rodičích. Jejím cílem bylo vytvořit kategorizaci pokonfliktových komunikačních strategií a ověřit souvislost těchto kategorií s adaptačními potížemi dětí. Pro zjištění míry konfliktovosti v rodině byla použita metoda CPIC (The Children’s Perception of Interparental Conflict), pro zjištění míry adaptačních metoda SDQ (The Strength and Difficulties Questionnaire)
Klíčová slova komunikace po konfliktu, rodičovský konflikt, potíže internalizovaného typu, potíže externalizovaného typu, komunikační strategie, dětské potřeby, adekvátní reakce rodiče
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele info@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593524772.pdf
Instituce FSS MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů