Změnit jazyk:

Zmatení rolí z pohledu adolescentů

Autor Lenka Pivodová
Název organizace FSS MU
Rok vydání 2020
Typ zprávy disertační práce
Anotace Předkládaná disertační práce měla za cíl prozkoumat fenomén spousifikace. Kvantitativní studie, která měla za cíl ověřit dotazník zmatení rolí, zjistit souvislost mezi jednotlivými aspekty zmatení rolí a vazbou u adolescentů a zjistit souvislosti mezi charakteristikami matek (jejich depresivitou a mateřským vědomí vlastní účinnosti). Výzkumný soubor tvořili studenti střední odborných škol a učilišť N=293 (15-21 let, M=16,23 let). Byla ověřena faktorová struktura dotazníku ZRA. Dcery obecně reportovaly vyšší emocionální zmatení rolí, a to jak ve vztahu k matce, tak ve vztahu k otci než synové. Byly zjištěny souvislosti mezi vazbovou vyhýbavostí k otci a emocionálním zmatením rolí. Nebyly zjištěny souvislosti mezi charakteristikami matek a zmatením rolí adolescentů
Klíčová slova zmatení rolí, vazba spousifikace, sebehodnotící dotazník, adolescence, rodičovsko-dětská dyáda, narušení hranice rodinného systému
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele info@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593528242.pdf
Instituce FSS MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů