Změnit jazyk:

Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu

Autor Eva Dostalová
Název organizace PED MU
Rok vydání 2020
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce a výzkumné projekty se zabývají zjišťováním a analýzou efektivity využívání podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením v inkluzivním prostředí základních škol v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji a analýzou současného stavu podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Výzkumné šetření bylo provedeno metodou kvantitativní.
Klíčová slova inkluze, inkluzivní vzdělávání, postoj, osobnost, vyučovací proces, podpora, rodina, participace, žák s tělesným postižením, základní škola, podpůrná opatření, asistent pedagoga, speciálně pedagogické centrum, školní poradenské pracoviště
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593597337.pdf
Instituce PED MU
Možná souvislost Účast v organizovaných aktivitách
Účast ve volbách do PS 18 – 29 let
Počet dětí/mladých žijících v materiálně deprivované domácnosti
Jednotlivci v ČR komunikující s úřady přes internet
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů