Změnit jazyk:

Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy

Autor Jana Magerová
Název organizace PED MU
Rok vydání 2018
Typ zprávy disertační práce
Anotace Předložená disertační práce se zabývá úkoly školního psychologa v prostředí inkluzivní školy. Teoreticky zpracovává otázky inkluzivního vyučování, které nově řeší pedagogickou práci zejména se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím výzkumu jsou zjišťovány požadavky na služby a odborné činnosti školního psychologa z pohledu znalostí a zkušeností posluchačů speciální pedagogiky jako odborníků, s nimiž jsou školní psychologové v úzkém pracovním kontaktu při práci s žáky. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření.
Klíčová slova Inkluze, inkluzivní vzdělávání, školní psycholog, speciální pedagog, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593689741.pdf
Instituce PED MU
Možná souvislost Počet dětí/mladých žijících v materiálně deprivované domácnosti
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů