Změnit jazyk:

Psychologické aspekty rodičovství rozumově nadaného dítěte.

Autor Michaela Hrnčárová
Název organizace MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, Katedra psychologie
Rok vydání 2006
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce je příspěvkem k problematice rodičovství intelektově nadaného dítěte.Obsahem teoretické části práce (kapitola 2) je historie zkoumání talentu, definice talentu a nadání, osobnostních charakteristik nadaných dětí a jejich identifikace, dále problematika rodičovství a přístupu rodiny k nadání dítěte, nerovnoměrný vývoj u nadaných děti a jeho dopad na rodinu i okolní společnost. Třetí a čtvrtá kapitola představují samotný výzkumný projekt, jeho realizaci, výsledky a podněty k dalšímu šetření v této oblasti. Cílem výzkumu je přiblížit situaci rodičů rozumově nadaných dětí, nabídnout vhled do jejich individuální zkušeností a na základě společných „vynořujících se“ témat specifikovat nejfrekventovanější problémy rodičů. Výzkum je založen na hloubkových polostrukturovaných rozhovorech s rodiči nadaných dětí. Přestože se týká se pouze malého vzorku populace přináší zajímavé poznatky, které mohou posloužit jako opěrný bod pro odborníky z řad psychologů i pedagogů.
Klíčová slova rozumově nadané dítě; rodiče; talent; psychologické aspekty rodičovství; identifikace nadaných dětí, psychologické a sociální problémy nadaných dětí
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení 1. 1. 2006
Datum ukončení 30. 6. 2006
Obor AN Psychologie
Email na řešitele 7421@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, Katedra psychologie
Instituce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ, Katedra psychologie
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů