Změnit jazyk:

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

Autor doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Název organizace Institut výzkumu mládeže, dětí a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita
Rok vydání 2008
Typ zprávy monografie
Anotace Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání. Autorka věnuje rovněž pozornost přehledu typických poznávacích, sociálních a emocionálních charakteristik sledované populace nadaných a upozorňuje na významná rizika, spojená s chybnou nebo nedostatečnou identifikací. Mezi vysoce nepříznivé důsledky je řazena otázka vzniku sociálních a emocionálních problémů, zformování chronického akademického selhávání a narušení stability fungování celého rodinného systému, ve kterém dítě vyrůstá. Naznačeny jsou i možnosti psychologického poradenství a úprav způsobu vzdělávání ve vztahu ke sledované populaci nadaných žáků a studentů.
Klíčová slova rozumově nadané děti; talent; dyslexie; dvakrát výjimeční
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení 1. 1. 2006
Datum ukončení 31. 12. 2008
Obor AN Psychologie
Poznámka PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 166 s. Neuveden. ISBN 978 -80 -210 -5014 -3.
Email na řešitele portes@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný po zaplacení
Uložení zprávy Institut výzkumu mládeže, dětí a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Joštova 218/10, Brno 62000
Instituce Institut výzkumu mládeže, dětí a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů