Změnit jazyk:

Mateřství a vzdělání adolescentních žen

Autor Jana Balharová, doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Název organizace Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Rok vydání 2000
Typ zprávy studie
Anotace V 90. letech došlo v ČR k výraznému poklesu porodů dětí adolescentních žen. Statistiky uvádějí, že zatímco na počátku této dekády byla plodnost 15 až 19letých žen 44,6, v roce 1998 to bylo 16,4. Adolescentní mateřství přesto zůstává významným marginálním sociálním problémem, který způsobuje závažné zásahy do individuálních životních drah mladých lidí. Mezi dimenze tohoto problému patří slabší úroveň ekonomického zabezpečení, závislost na příbuzenských sociálních sítích způsobené špatnou finanční, bytovou a sociální situací, vyšší míra rozvodovosti těchto žen spojená s častým osamoceným rodičovstvím matky v citlivém období věku dítěte. V našem příspěvku se budeme zabývat vzdělanostním deficitem adolescentních matek jako významným negativním důsledkem příliš raných těhotenství a mateřství.
Klíčová slova ELSPAC; adolescentní matky; vzdělání; rané těhotenství; kulturní vliv rodiny; vzdělanostní deficit a plán
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2000
Datum ukončení 31. 1. 2000
Obor FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Poznámka BALHAROVÁ, Jana - WINKLER, Jiří. Mateřství a vzdělání adolescentních žen. In Mládež a volný čas. Hradec Králové : neuveden, 2001. ISBN 80-7041-760-9, s. 397-400. 10.10.2000, Hradec Králové.
Email na řešitele winkler@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Kamenice 5 Brno 62500
Instituce Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů