Změnit jazyk:

Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole

Autor Jan Šťáva, Miroslav Janda, Gabriela Věchtová
Název organizace Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno
Rok vydání 2012
Typ zprávy studie
Anotace Příspěvek se zabývá se problematikou přístupů učitelů ke vzdělávání nadaných žáků v současné české legislativě. Uvádí zjištění, jaké přístupy a jaké metody uplatňují učitelé ve škole při práci s nadanými žáky. Výzkum se týká základních škol.
Klíčová slova Nadaní žáci; základní školy; legislativa; přístup učitelů k nadaným žákům; vzdělávání
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2012
Datum ukončení 31. 12. 2012
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka Citace: ŠŤÁVA, Jan - JANDA, Miroslav - VĚCHTOVÁ, Gabriela. Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole. In Učíme nadané žáky. První vydání. Repronis Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7464-104-6, s. 38-46. 2012, Ostrava.
Email na řešitele stava@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno, Poříčí 9/11, Brno 63000
Instituce Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno
Možná souvislost Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání
Výdaje na školství
Předčasné odchody ze vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů