Změnit jazyk:

Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy

Autor PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.
Název organizace Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno
Rok vydání 2012
Typ zprávy studie
Anotace Článek informuje o výsledcích šetření, které bylo provedeno v rámci výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkum probíhal na třech vybraných školách v Jihomoravském kraji. Cílem šetření bylo zjistit, jaká kritéria uplatňují učitelé při výběru nadaných žáků a jakými metodami s nimi pracují. Dále jsme se zaměřili na způsob práce s nadanými žáky v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda
Klíčová slova Nadaní žáci; vzdělávání; základní škola.
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení 1. 1. 2012
Datum ukončení 31. 12. 2012
Obor AM Pedagogika a školství
Poznámka Citace: ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy. In Škrabánková, J.,Kovářová, R.(eds.) Učíme nadané žáky. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-104-6, s. 220-228. 14.3.2012, Ostrava.
Email na řešitele smahelova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno, Poříčí9/11, Brno 60300
Instituce Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita Brno
Možná souvislost Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání
Výdaje na školství
Předčasné odchody ze vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů