Změnit jazyk:

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči

Autor PhDr. Jana Čihounková
Název organizace Masarykova univerzita Brno, fakulta sociálních studií, katedra psychologie
Rok vydání 2013
Typ zprávy disertační práce
Anotace Předmětem disertační práce je studium odlišností a specifik rozumově nadaných dětí v předškolním věku ve srovnání s běžnou populací předškolních dětí. A to prostřednictvím rodičovského dotazníku PDPCQ (Personality Development of the Preschool Children Questionnaire). Hlavním cílem výzkumu bylo ověřit platnost rodičovského dotazníku PDPCQ jakožto skríninkového nástroje pro identifikaci nadaných předškolních dětí a popsat specifika rozumově nadaných dětí v předškolním věku ve srovnání s běžnou populací předškolních dětí prostřednictvím pohledu rodičů.
Klíčová slova Identifikace, nadání, předškolní věk
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele jana.cihounkova@seznam.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1370956095.pdf
Instituce Masarykova univerzita Brno, fakulta sociálních studií, katedra psychologie
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů