Změnit jazyk:

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol

Autor Barbora Janoušková
Název organizace Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky
Rok vydání 2013
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Autorka si zvolila téma své práce na základě náslechové praxe, kterou absolvovala v jedné z mateřských škol, kde se setkala s potencionálně nadanými dětmi, které ve třídě mezi běžnými žáky vyčnívali. Jednotlivé teoretické kapitoly se věnují definici a různým druhům nadání, rozpoznávání nadání u dětí a také jejich vzdělávání. Praktická část je zaměřena na problém práce s nadanými dětmi. Jako metoda výzkumu byl zvolen dotazník pro pedagogy plzeňských mateřských škol zaměřený na problémy, které mohou nastat při vzdělávání nadaných dětí a jak tyto problémy řešit. Jako druhá metoda byl vybrán polostrukturovaný rozhovor. Závěry těchto výzkumů jsou prezentovány v této práci u jednotlivých grafů.
Klíčová slova dítě, mateřská škola, metoda, nadání, vzdělávání
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele zavitkov@kpg.zcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1403866487.pdf
Instituce Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky
Možná souvislost Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání
Výdaje na školství
Předčasné odchody ze vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů