Změnit jazyk:

Co bychom měli vědět o nadání

Autor PhDr. Jana M. Havigerová, PhD., PhDr. Blanka Křováčková a kol.
Název organizace Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové
Rok vydání 2011
Typ zprávy účelová publikace
Anotace Tato práce se zabývá nadanými dětmi. I přesto, že se u nás již několik let této problematice věnují odborníci z řad pedagogů a psychologů, mnoho učitelů i poradců v této oblasti stále tápe. Přehledně uspořádaná brožura přináší rady odborníkům i rodičům. Rodič a pedagog by měl vědět, že vývoj u většiny těchto dětí je nerovnoměrný a má svá specifika, kterým se věnuje celá jedna kapitola. Další kapitola přibližuje principy práce s nadanými dětmi. Ty jsou pokládány za děti se speciálními potřebami, a proto je vhodné jim poskytovat podmínky pro rozvoj jejich potenciálu. Rodičům je zde určena další kapitola, která radí, jak správně přistupovat ke svým nadaným dětem. A v neposlední řadě je zde přehledně uspořádaná řada doporučení, jak a čemu se vyvarovat, aby talent nebyl potlačován.
Klíčová slova dítě, nadání, pedagog, rodiče, talent
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele jana.havigerova@uhk.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1405762848.pdf
Instituce Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů