Změnit jazyk:

Podmínky života dětí umístěných ve věznici pro matky s dětmi

Autor Jana Vopálenská
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
Rok vydání 2014
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Cílem bakalářské práce je nahlédnout do vězeňského prostředí ve Světlé nad Sázavou a prezentovat výsledky kvalitativního šetření realizované právě v tomto prostředí. Jedná se o výsledky zjištěné na základě rozhovorů s odsouzenými matkami a zaměstnanci vězeňské služby a dále zjištěné prostřednictvím nestrukturovaného pozorování. Výsledky výzkumu ukazují na nedostatek vnějších podnětů působících na děti ve věznici a na velmi malé uspokojení duševních potřeb. Jednoznačnou prioritou se zdají být materiální podmínky a zachování vazby mezi matkou a dítětem. Z výzkumu vyplývá, že věznice nemůže poskytnout takové zázemí, kterému se dostává dítěti v domácím rodinném prostředí.
Klíčová slova děti ve věznici, odsouzené matky, trest, vazba, vězení
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele evamich@pf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1476796478.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů