Změnit jazyk:

Zápis dětí do 1. tříd a vstup dítěte do školy

Autor Miluše Ficková
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zabývá zápisem dětí do 1. tříd, problematikou školní zralosti a vstupem dítěte do školy. Teoretická část práce je zaměřena na celkový vývoj dítěte v předškolním věku, předškolní výchovu, školní zralost a první vstup dítěte do školy. Práce má výzkumný charakter. Zaměřuje se na přípravu dětí na zápis v několika rovinách a uvádí jeho samotný průběh. Analyzuje výsledky zápisů z let 2014, 2015 a 2016 konaných na konkrétní základní škole. Zkoumá zápisové kresby postavy pána v souvislosti se zjištěním úrovně školní zralosti a návaznost při vstupu dětí do školy. Výsledky výzkumu jsou porovnány s teoretickou částí práce a doloženy přílohovým materiálem. V závěru práce jsou interpretovány výsledky výzkumu a nastíněna současná problematika školní zralosti.
Klíčová slova dítě, první třída, předškolní věk, školní zralost, zápis
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele katemar@pf.ju.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1503663549.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů