Změnit jazyk:

Identifikace potřeb a následná práce s motivací v azylových domech pro matky s dětmi

Autor Bc. Marta Kupčíková
Název organizace Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato práce zkoumá, v čem se podobají a v čem se liší potřeby a způsoby naplnění potřeb klientek azylových domů pro matky s dětmi a následně i způsoby práce s motivací klientek identifikované klientkami a pracovnicemi těchto služeb. Teoretická část práce představuje sedm základních témat práce - zabývá se potřebami a způsoby naplnění potřeb, definuje azylové domy pro matky s dětmi a specifika bezdomovectví žen. Dále vymezuje pracovnice azylových domů pro matky s dětmi, poukazuje na způsoby identifikace potřeb a podpory motivace klientek v azylových domech pro matky s dětmi a následně se věnuje identifikaci, odlišnosti a podobnosti obecně. Metodologická část popisuje použitou strategii kvalitativního výzkumu – opakovaný polostrukturovaný rozhovor se třemi pracovnicemi a třemi klientkami v jednom azylovém domě pro matky s dětmi.
Klíčová slova azylový dům pro matky s dětmi, klientky, potřeby, podpora motivace, pracovnice
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie, ED Fyziologie
Email na řešitele info@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1503664233.pdf
Instituce Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů