Změnit jazyk:

Stimulace pozornosti a aktivity při pohádkách v rámci skupinové terapie vývojové dysfázie u dětí předškolního věku

Autor Bc. Lenka Kružíková
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Rok vydání 2017
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Tématem této bakalářské práce je popis vlivu spojení pohádkového příběhu a skupinových aktivit na pozornost, motivaci a aktivitu dětí s vývojovou dysfázií. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována ukotvení tématu v odborné literatuře, popisuje vývojovou dysfázii, její etiologii, symptomatologii i terapii, dále je uvedena stručná charakteristika vývoje předškolního dítěte. Druhá část práce je výzkumná. Pro účely výzkumné části práce bylo vytvořeno šest aktivit propojených tématem pohádky Hledá se Dory. Při tvorbě námětu aktivit jsme vycházeli z kritérií kladených na terapii vývojové dysfázie, tedy na celkový rozvoj dítěte a atraktivní a zábavnou formu, která dítě motivuje a současně udrží jeho pozornost.
Klíčová slova aktivita, pohádky, pozornost, předškolní dítě, vývojová dysfázie
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele vitkova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1513097090.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Možná souvislost Ekonomická aktivita mládeže
Fyzická aktivita
Účast v organizovaných aktivitách
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů