Změnit jazyk:

Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentů ve vazbě na prostředí - regionální komparativní studie

Autor Michal Kudláček
Název organizace Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého
Rok vydání 2015
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo prostřednictvím on-line dotazníkového šetření zjistit u studentů dvou vybraných středních škol sportovní preference a úroveň jejich zapojení do pohybové aktivity. Celkem se výzkumného šetření zúčastnilo 238 studentů.
Klíčová slova sportovní preference, pohybová aktivita, adolescenti, prostředí
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času
Poznámka Kudláček, M. (2015). Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentů ve vazbě na prostředí - regionální komparativní studie. Tělesná kultura, 38(1), 47–67.
Email na řešitele michal.kudlacek@upol.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Odkaz na zprávu https://telesnakultura.upol.cz/pdfs/tek/2015/01/03.pdf
Uložení zprávy Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
Instituce Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů