Změnit jazyk:

Zvládání školní zátěže u intelektově nadaných adolescentů

Autor Mgr. Petra Holešovská
Název organizace Masarykova Univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika
Rok vydání 2013
Typ zprávy disertační práce
Anotace Doktorská disertační práce je zaměřena na specifika zvládání školní zátěže u intelektově nadaných adolescentů ve srovnání s jejich průměrnými vrstevníky. Teoretická část se snaží přiblížit problematiku nadání a nadaných včetně identifikačního procesu, dále autorka věnuje pozornost vývojovému období adolescence, které může hrát zásadní roli ve vývoji nadání stejně tak jako školní zátěž a specifika jeho zvládání. Výzkum je zaměřen zejména na odlišnosti ve zvládání školní zátěže z pohledu intelektově nadaných a průměrných studentů.
Klíčová slova Intelektové nadání, dospívání, školní zátěž
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele jmares@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1370949051.pdf
Instituce Masarykova Univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů